Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Focus op de ombudspersoon van het OCMW

Begrijpt u een beslissing van het OCMW niet? Voelt u zich onvoldoende gehoord? Neem dan contact op met onze ombudspersoon!

Hoe contact opnemen met onze ombudspersoon?

Uw verzoek kan een vraag om informatie over een administratieve procedure zijn of een klacht over een procedure van het OCMW. De ombudspersoon van het OCMW ontvangt, registreert en behandelt alle klachten van OCMW-gebruikers.

Vooraleer contact op te nemen met de ombudspersoon van het OCMW, moet u eerst contact opgenomen hebben met uw maatschappelijk assistent om uw probleem te melden. De ombudspersoon kan uw verzoek enkel behandelen als deze eerste poging mislukte.

Bemiddelingsopdracht

De ombudspersoon onderzoekt uw verzoek volledig vertrouwelijk. In geval het om een klacht gaat, vergewist deze bemiddelaar zich ervan dat uw klacht gegrond is vooraleer tot een eventuele bemiddeling over te gaan. In geval van een administratieve vergissing of gebrekkige opvolging van uw dossier stelt de ombudspersoon alles in het werk om een oplossing te vinden en het probleem te verhelpen. Heeft het bestuur uw dossier daarentegen correct behandeld, dan leggen we u de redenen daarvoor uit.

Hoe een klacht indienen?

U kunt uw klacht op verschillende manieren bij de ombudspersoon indienen:

  • per post,
  • per e-mail,
  • of telefonisch.

We vragen u om het voorwerp van uw klacht te vermelden in al uw communicatie en indien u uw situatie al heeft proberen op te lossen, ook te vermelden welke handelingen u al ondernomen heeft.

OCMW van Schaarbeek
t.a.v. de Ombudspersoon
Auguste Reyerslaan 70
1030 Schaarbeek

02 435 50 70 (van 9 tot 12 u. van maandag tot vrijdag)
ombudsman@cpas-schaerbeek.brussels
We wijzen erop dat de ombudspersoon van het OCMW enkel op afspraak ontvangt.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.