Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Het OCMW staat aan uw zijde deze winter

Nu de winter voor de deur staat en het opnieuw koud is, biedt de Energiedienst van het OCMW verschillende bijzonder nuttige steunmaatregelen aan: onderhoud van uw verwarmingsketel door een erkende professional, tenlasteneming van het bijvullen van uw stookolietank of van een levering pellets, of thematische workshops die bedoeld zijn om u uw gewoontes te doen herzien zodat u minder energie verbruikt. Een bezoek aan uw woning om de oorzaak van een abnormaal water-, gas- of elektriciteitsverbruik te achterhalen is ook een optie.

Deze OCMW-dienst biedt ook administratieve ondersteuning, hulp bij het onderhandelen over betalingsplannen, bij het openen van uw rechten (sociaal tarief, beschermde klant,…), evenals een opvolging via budgetbegeleiding en de eventuele tenlasteneming van onbetaalde en/of jaarfacturen (op basis van een sociaal onderzoek). Bovendien kan de dienst ook een verwarmingstoelage toekennen via het Sociaal Stookoliefonds of u helpen om uw facturen of meterstanden te begrijpen of om van energieleverancier te veranderen.

Deze dienst die zich uitsluitend bezighoudt met energieproblemen heeft als opdracht om verschillende preventieve en curatieve acties op poten te zetten en ervoor te zorgen dat Schaarbekenaren die zich in een precaire situatie bevinden altijd toegang hebben tot verwarming, elektriciteit en water.

Contact opnemen met de Energiedienst van het OCMW van Schaarbeek kan door te bellen naar 02 435 50 30, van maandag tot donderdag van 8.30 u. tot 11.30 u. en van 13 u. tot 15.30 u. en op vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@ocmw-schaarbeek.brussels.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.