Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Van racistische beledigingen tot klappen, aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW van Schaarbeek krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers...
Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek. Het...
Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt. Tijdens deze opendeurweek worden er een heleboel activiteiten...
Focus op de financiële situatie van het OCMW

Focus op de financiële situatie van het OCMW

In juni laatstleden stelde het OCMW van Schaarbeek, tijdens de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de afsluiting van de rekening van het jaar 2022, grote financiële verliezen vast over de boekjaren 2017 tot 2023. Het OCMW, vertegenwoordigd door zijn raad voor...
Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden. Sommige jongeren activeerden de rechten waarop ze aanspraak zouden kunnen maken niet bij...

Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

Donnez votre avis sur notre nouveau site

OKNon merci