Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

22Rogier biedt ook een sociale/gezondheidspermanentie aan

De sociale/gezondheidspermanentie van 22Rogier is er voor elk publiek, dus niet enkel voor begunstigde burgers van het OCMW en biedt hulp bij formaliteiten op gezondheidsvlak. De gekozen methode berust op een globale gezondheidsbenadering. Iedereen is welkom op deze permanentie, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals status of geslacht.

Luisteren
De maatschappelijk werker luistert naar u zonder een oordeel te vellen en met respect voor u als persoon en voor wat u meemaakt. We zijn aan het beroepsgeheim gebonden. Er staat een tolk ter beschikking tijdens onze permanenties zodat u zich kunt uitdrukken in een taal die u schikt.

Analyse
We nemen de tijd om samen de balans van uw situatie op te maken. U kunt ons vertellen over de moeilijkheden die u ondervindt en over de tot dusver ondernomen stappen.

Begeleiding
We stellen u vervolgens een werkplan voor. Het staat u vrij om dit plan te aanvaarden of te weigeren. We voeren alle fasen van dit plan uit in samenspraak en samenwerking met de aanvrager.

Doorverwijzing
Zo nodig wijzen we u op mogelijke alternatieven in het netwerk om ervoor te zorgen dat u de best passende begeleiding krijgt. De maatschappelijk werker vervangt de bestaande diensten echter niet. We nemen wel contact op met de al bestaande diensten met het oog op een optimaal gebruik van het bestaande zorg- en dienstenaanbod.

Participatie en empowerment
De sociale/gezondheidspermanentie is er om u te helpen bij de formaliteiten die u wenst te vervullen. De maatschappelijk werker biedt ondersteuning, maar u bent de kenner, het is uw leven. We begeleiden u tijdens elke fase en samen onderhandelen we over een actieplan. We houden rekening met uw behoeften, uw grenzen, maar ook met uw middelen en sterktes. U kunt onze voorstellen op elk moment aannemen of weigeren. Wij stellen materiaal ter beschikking om u te ondersteunen, zelfredzamer te maken en te zorgen voor uw empowerment.

22Rogier
Sociaal wijkcentrum van het OCMW van het Schaarbeek
Rogierlaan 22
1030 Schaarbeek

Sociale/gezondheidspermanentiedag: donderdagochtend van 8.45 u. tot 12 u. We raden wel aan om een afspraak te maken via 0492 19 34 53 of via le22rogier@cpas-schaerbeek.brussels.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.