Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek. Het kinderdagverblijf is gevestigd in de Haachtsesteenweg 176 en heeft een capaciteit van 60 erkende plaatsen. 50 van deze plaatsen zullen voorbehouden zijn voor de begunstigde burgers van het OCMW die een socioprofessioneel inschakelingstraject doorlopen, werk zoeken, een opleiding volgen of tewerkgesteld zijn in een ‘artikel 60’-inschakelingsbetrekking. De 10 andere plaatsen zijn bestemd voor de kinderen van OCMW-personeelsleden.

Het pedagogisch project en de architectonische vormgeving werden in nauw overleg met externe experts op elkaar afgestemd. De kinderen die opgevangen worden in de crèche worden verdeeld over 4 leefgroepen. Elk van deze leefgroepen telt maximaal 15 kinderen tussen 3 maanden en 3 jaar. De kinderen ontwikkelen zich in verticale groepen, d.w.z. dat ze dus tot hun vertrek naar school in dezelfde leefgroep, dezelfde ruimtes verblijven. Deze continuïteit biedt de kinderen veiligheid en houvast doordat de band met de vriendjes en verzorgers behouden blijft.

Dit crècheproject kon tot stand komen dankzij het FEDER-programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat met name initiatieven ondersteunt die nieuwe plaatsen in de kinderopvangsector creëren. In dit kader werd er bijna 1,1 miljoen euro in de crèche geïnvesteerd, waarvan 50 % ten laste genomen werd door de Europese overheid en 50 % door het Gewest.

Info : 02 240 31 90 – creche.courte-echelle@cpas-schaerbeek.brussels

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.