Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_circle_insertion socioprofessionnellle

Socioprofessionele inschakeling

Op het departement Socioprofessionele inschakeling ondersteunen we u bij uw inschakeling op de arbeidsmarkt

illu_insertion socioprofessionelle_ CPAS de Schaerbeek
blue_circle_insertion socioprofessionnellle
orange_blue_design_line_CPAS de Schaerbeek

Wie zijn we?

Een team socioprofessionele inschakelingsconsulenten bijgestaan door een administratief team.

illu_qui_sommes_nous CPAS de Schaerbeek

voor wie?

Voor personen die een leefloon of een gelijkaardige uitkering van het OCMW van Schaarbeek ontvangen.

Wie een uitkering krijgt voor gehele of gedeeltelijke werkloosheid kan zich niet inschrijven.

Voor begunstigde burgers van wie de maatschappelijke en psychologische situatie een socioprofessioneel inschakelingstraject toelaat.

Voor wie geen Nederlands of Frans spreekt stellen we de diensten van een tolk ter beschikking.
Breng om uw inschrijving te vervolledigen een inschrijving van Actiris mee die minder dan drie maanden oud is.

contact

OCMW van Schaarbeek, Departement SPI
Auguste Reyerslaan 70, 1030 Schaarbeek
Tel.: 02 435 50 50
Welkom aan het SPI-onthaal op:
Ma-do: 08.00 u. – 16.00 u.
Vrijdag: 08.00 u. – 12.00 u.
De begeleiding door een consulent gebeurt tijdens vooraf vastgelegde individuele gesprekken.

 “Voor een duurzame arbeidsintegratie conform de ambities van het individu en de realiteit van de arbeidsmarkt … met de steun van een flexibel en alsmaar beter wordend team!”

Op zoek naar een baan?

Wij helpen u en begeleiden u tijdens uw integrale zoektocht met:

 • Het opstellen of verbeteren van uw cv en motivatiebrief
 • Het georganiseerd zoeken naar werk
 • Het voorbereiden van uw sollicitatiegesprekken
 • Het aanreiken van informatie over de verschillende aanwervingsplannen en contracten voor inschakelingsbetrekkingen.
chercher_du_travail_CPAS de Schaerbeek

een inschakelingsbetrekking

Het Departement SPI:

 • begeleidt u tijdens de contractduur van de inschakelingsbetrekking,
 • helpt u uw vaardigheden tijdens de looptijd van het contract ontplooien,
 • ondersteunt u aan het einde van het contract bij het zoeken naar werk.

Een opleiding of studies volgen

Wij helpen u:

 • een beroepsopleiding of studies te kiezen en te volgen,
 • Nederlands, Frans aan te leren,
 • indien nodig zorgen we dat u tijdens onze gesprekken wordt bijgestaan door een sociaal tolk.

Wat we doen:

 • we staan stil bij uw persoonlijk en professioneel parcours om u beter te kunnen adviseren,
 • in bepaalde omstandigheden kunnen we u voor de inschrijvings- en materiaalkosten, en voor de kosten voor crèche en kinderopvang financieel ondersteunen,
 • we begeleiden u tijdens uw opleiding of studies.
illu_suivre_une_formation_CPAS de Schaerbeek

België beter begrijpen

Hun geschiedenis, cultuur, maar ook wetten, instellingen, justitie, vreemdelingenrecht, toegang tot huisvesting, gezondheidszorg,…

Hiervoor is voldoende kennis van het Frans vereist.

 • Deze workshops kunnen ook een officieel erkend inburgeringsattest afleveren

Maar ook:

 • een workshop om uw zelfvertrouwen te herwinnen
 • conversatietafels
 • opleidingspartners
 • we helpen u om uw diploma, vaardigheden, … erkend te krijgen,…

Met de steun van: