Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Het OCMW van Schaarbeek opnieuw beloond door Ethias

Het project van het departement Socioprofessionele inschakeling van het OCMW van Schaarbeek dat anderstaligen naar tewerkstelling begeleidt, werd door Ethias bekroond en beloond met een award van 13.200 euro.

Het Ethias Impact Fund, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, heeft de namen van de 15 winnaars van de 3e editie van de Ethias Youth Solidarity Awards (EYSA) bekend gemaakt. Deze winnaars werden geselecteerd omwille van de relevantie van hun lokale acties waarmee ze de strijd aanbinden tegen armoede bij Belgische kinderen en jongeren onder de 30 jaar. Het OCMW van Schaarbeek behoort met zijn project waarin anderstaligen naar tewerkstelling worden begeleid tot de winnaars die door Ethias worden beloond. Dit jaar hadden 150 vzw’s en 40 OCMW’s in totaal 190 kandidatuurdossiers ingediend, een record! Het OCMW van Schaarbeek ontvangt een award met een waarde van 13.200 euro.

Het project van het departement Socioprofessionele inschakeling van het OCMW van Schaarbeek dat anderstaligen naar tewerkstelling begeleidt, combineert intensieve lessen Frans, sociolinguïstisiche workshops en taalbadstages met een inschakelingsbetrekking. Zo kunnen de deelnemers het Frans dat ze leren onmiddellijk in de praktijk brengen tijdens hun voltijdse baan.

Verdere informatie over dit project: ISP@cpas-schaerbeek.brussels02 435 50 50

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.