Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

50 vrouwen hebben deelgenomen aan het Miriam-programma

Miriam is een nationaal programma voor alleenstaande moeders die steun van het OCMW krijgen. In Schaarbeek genoten een vijftigtal alleenstaande moeders gedurende een jaar van begeleiding met de bedoeling om ze te helpen opnieuw hun leven in handen te nemen (watempowermentwordt genoemd), maar ook om hun vaak beperkte kennissenkring te doorbreken en hen te helpen om een netwerk op te bouwen om hun blik op de toekomst te richten, opnieuw zelfvertrouwen te krijgen en hun leven opnieuw op de rails te krijgen.

Het Miriam-project gaat uit van een holistische aanpak waarbij gefocust wordt op de verschillende levensdomeinen van de alleenstaande moeders (opvoeding van de kinderen, huisvesting, tewerkstelling, voeding, gezondheid,…). Enerzijds worden deze vrouwen individueel begeleid via coaching op maat gericht op specifieke doelstellingen voor moeders en anderzijds is er collectieve begeleiding voorzien via groepsactiviteiten.

In Schaarbeek konden vijftig vrouwen gedurende een jaar deelnemen aan dit programma waarin ze begeleid werden door vier coaches. Aangezien deze cyclus van een jaar in juni werd afgesloten, ontvingen zij op 19 juni 2023 uit handen van de federale Minister van Maatschappelijke integratie, Karine Lalieux en de Voorzitster van het OCMW van Schaarbeek, Sophie Querton, allemaal een attest als bewijs voor hun deelname aan het programma.

Volgens Sophie Querton “is het Miriam-programma een krachtig instrument omdat we tijdens deze editie 2022-2023 konden vaststellen dat het zelfvertrouwen van alle deelneemsters een boost kreeg en 60 % van hen opnieuw de weg naar werk vond door een opleiding te starten of door als ondernemer aan de slag te gaan. Het OCMW is geen bestemming, maar wel een fase die ze doormaken om daarna beter opnieuw aan de slag te kunnen gaan. Het Miriam-project werd opgestart om alleenstaande moeders te helpen om hun leven weer op de rails te krijgen.”

Meer info: projet.miriam@cpas-schaerbeek.brussels

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.