Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

De straathoekwerkers van het OCMW: wat zijn hun taken?

In 2022 zette het OCMW van Schaarbeek een project op met straathoekwerkers, met de financiële steun van de GGC. Binnen de OCMW-diensten die jongeren van 18 tot 25 jaar ondersteunen, werd duidelijk een stijging van de maatschappelijke uitval gevoeld. Daarom heeft ons OCMW drie (binnenkort vier!) straathoekwerkers aangenomen.

De taken van de straathoekwerkers van het OCMW zijn niet dezelfde als die van de sociale straatwerkers van de gemeente Schaarbeek. De straathoekwerkers van het OCMW begeleiden de jongeren om hen door te verwijzen naar de sociale diensten die het OCMW hun ter beschikking stelt, en in het bijzonder naar de dienst voor socioprofessionele integratie. Het doel: jongeren aanmoedigen om een opleiding te volgen om onafhankelijker te worden en een baan te vinden. In deze aanpak is er, naast de activering van de rechten waarop de jongere aanspraak kan maken, een reële wil om de jongere te helpen emanciperen en op eigen benen te staan.

De actie van de straathoekwerkers van het OCMW is gebaseerd op drie assen: individuele ondersteuning, groepsactiviteiten en het terrein opgaan.

Individuele ondersteuning is een van de specifieke kenmerken van de sociale straatwerkers van het OCMW. Ze organiseren dit naargelang de behoeften van de jongere. Het kan dan ook verschillende vormen aannemen, afhankelijk van zijn of haar vragen.

De groepsactiviteiten maken het mogelijk banden te smeden tussen de jongeren die aan een groep deelnemen, zodat samenhang ontstaat en een wedijver die gunstig inwerkt op de emancipatie.
Voor wat betreft het terrein opgaan, tenslotte: dit doen de straathoekwerkers van het OCMW in de wijken waar veel jongeren komen. Sinds het begin van het jaar kwamen er twee nieuwe zones bij: Dailly en het station van Schaarbeek.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.