Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden. Sommige jongeren activeerden de rechten waarop ze aanspraak zouden kunnen maken niet bij gebrek aan kennis, andere uit vrees om beoordeeld te worden of uit schrik voor familiale gevolgen. Daarom was het belangrijk dat het OCMW van Schaarbeek een brug kon slaan met deze jongeren door op ze toe te stappen. Om deze doelgroep beter te kunnen bereiken, werd er dan ook beslist om sociale straatwerkers aan te werven die ervoor kunnen zorgen dat deze jongeren gemakkelijker toegang krijgen tot de diensten die het best aan hun noden zijn aangepast.

Er zijn dus twee sociale straatwerkers in dienst getreden in 2022. Na een opleiding in de dienst van de Sociale straatwerkers van de gemeente Schaarbeek beslisten deze sociale straatwerkers hun straatrondes toe te spitsen op de wijken Kolonel Bourg en Evenepoel. Begin dit jaar werd het team uitgebreid tot een team van vier straatwerkers die dagelijkse straatrondes afleggen en voor een regelmatige aanwezigheid ter plaatse zorgen waardoor ze geleidelijk aan een vertrouwensband konden opbouwen met de jongeren in deze wijken, ongeacht of laatstgenoemden begunstigde burgers van het OCMW van zijn Schaarbeek zijn of niet.

Een deel van de jongeren lijkt de weg kwijt te zijn en heeft vlug antwoorden nodig om te vermijden dat ze in een langdurige bestaansonzekerheid vervallen die hun toekomst in gevaar riskeert te brengen.

Het werkterrein van de straatwerkers is zeer breed en kan verschillende actieterreinen omvatten:

  • – de eerste fase bestaat in een analyse van de vragen,
  • – vervolgens wordt actief de strijd aangebonden met de non take-up van hun rechten door de jongeren individueel te begeleiden en ze naar de juiste diensten door te verwijzen,
  • – de jongeren worden bij allerlei formaliteiten begeleid en er wordt voor gezorgd dat ze deze ook afronden,
  • – ze adviseren de jongeren en trachten ze zoveel mogelijk opties aan te bieden in samenwerking met verschillende partners zoals culturele instellingen, jeugdhuizen en gezondheids- en onderwijsdiensten,
  • – ze ondersteunen de maatschappelijk assistenten van de dienst Jongeren van het OCMW door concreet hulp te bieden aan deze jongeren. Gezien de vele aanvragen hebben de maatschappelijk assistenten vaak niet genoeg tijd om ervoor te zorgen dat er voor de jongeren in moeilijkheden die ze opvolgen concrete oplossingen kunnen worden gevonden in noodgevallen. De straatwerkers nemen het dus van de maatschappelijk assistenten over en bekijken concreet met de jongeren wat er gedaan kan worden en tot slot,
  • – verspreiden de straatwerkers ook informatie over de verschillende diensten die het OCMW aanbiedt zodat de jongeren volop kunnen genieten van hun rechten.

De sociale straatwerkers van het OCMW werken nauw samen met verschillende verenigingen en hebben een heel netwerk opgebouwd waardoor ze de jongeren naar de juiste diensten kunnen doorverwijzen om hun problemen concreet aan te pakken. Om de jongeren goed te kunnen opvolgen is het belangrijk dat de straatwerkers afstand kunnen nemen om beter te kunnen oordelen, goed kunnen luisteren, de vragen grondig analyseren en een vertrouwensband met de jongeren opbouwen zodat deze jongeren doorverwezen kunnen worden naar de gepaste diensten en we zo kunnen vermijden dat ze op de dool blijven.

Via individuele opvolging en collectieve begeleiding creëren de straatwerkers kansen voor de jongeren om dynamischer te worden, hun omgeving beter te leren kennen en hun eigen bekwaamheden te ontwikkelen. Dankzij dit straatwerk versterken ze de relatie tussen de OCMW-diensten en de jongeren door de sociale inschakeling en persoonlijke ontplooiing van deze jongeren te stimuleren. Het project wordt gefinancierd door de GGC.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.