Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Kent u de Artikel 27-tickets?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leven circa 300.000 mensen op of onder de armoedegrens. Een deel van hen moet dus dagelijks economische en sociale obstakels overwinnen om te kunnen overleven. Deze moeilijke levensomstandigheden maken het hen al niet gemakkelijk om toegang te krijgen tot cultuur en daarbovenop komt dan nog de toegangsprijs om kunstwerken te kunnen bezichtigen en culturele evenementen te kunnen bijwonen. Veel kansarmen kiezen er dus voor om alle culturele uitstappen te vermijden.

In deze context werd het Artikel 27-ticketsysteem opgericht. In Schaarbeek zorgt de dienst Sociale participatie van het OCMW voor de maandelijkse verdeling van deze tickets die een beperkte geldigheid hebben. Om een museum te bezoeken of deel te nemen aan een culturele activiteit betaalt de begunstigde één ticket per toegang en 1,25 € aan de lokale partner.

Wie kan ervan genieten?

Om van deze Artikel 27-tickets te kunnen genieten, moet u in contact staan met een Artikel 27-partner, waarvan het OCMW van Schaarbeek er een is. Indien u dus steun ontvangt van ons OCMW heeft u er recht op.

Waar kunt u deze tickets verkrijgen?

U kunt langsgaan op de Artikel 27-permanentie van het OCMW om een ticket voor uzelf en de personen te uwer laste te vragen. De tickets kunnen opgehaald worden tijdens de door het OCMW georganiseerde permanenties op dinsdag tussen 9 en 11 u. en op donderdag tussen 14 en 16 u. (Reyerslaan 70 – 1e verdieping). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, maar wie het eerst komt, het eerst maalt!

Info: article27.be (u vindt er de lijst met de partners) of 0490 52 36 51

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.