Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Van racistische beledigingen tot klappen, aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW van Schaarbeek krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers waarbij het soms zelfs tot een handgemeen komt. De opeenvolgende crisissen van de voorbije jaren (COVID, sterk stijgende energieprijzen, massale aankomst van vluchtelingen,…) hebben deze spanningen alleen maar doen toenemen en dit ondanks alle inspanningen die in deze moeilijke context werden geleverd om de continuïteit van een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening te garanderen.

Dergelijke handelingen zijn onaanvaardbaar en zullen niet getolereerd worden. We kunnen geen enkele agressie ten aanzien van medewerkers die zich dag in, dag uit inzetten ten dienste van de bevolking tolereren. Het OCMW van Schaarbeek lanceert dan ook een sensibiliseringscampagne waarvan het doel eenvoudig is: iedereen eraan herinneren dat respect voor het personeel een onvoorwaardelijke vereiste is en dat er mogelijke sancties (zoals het indienen van klacht bij de politie) zullen volgen voor wie zich schuldig maakt aan fysiek of verbaal geweld, beledigingen, bedreigingen of intimidaties ten aanzien van een medewerker tijdens de uitoefening van zijn functie.

Deze campagne zal kenbaar gemaakt worden in alle gebouwen waar het grote publiek wordt ontvangen. Laten we samen inzetten op wederzijds respect.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.