Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Emancipatie via tewerkstelling: een illusie?

Afgelopen donderdag 27 april organiseerde het OCMW van Schaarbeek een colloquium met als thema ‘de werkloosheidsval’, een “anomalie” die eigen is aan de lokale arbeidsmarkt en waardoor de werkzoekende geen enkel financieel voordeel of slechts een klein financieel voordeel haalt uit een job.

De ministers Alexia Bertrand (belast met Begroting in de federale regering) en Bernard Clerfayt (belast met Werk en Beroepsopleiding in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering) stelden oplossingen voor het probleem voor, waaronder een fiscale hervorming om ervoor te zorgen dat de werknemers een hoger loon krijgen om zo het verschil met een leefloon of werkloosheidsuitkering te vergroten.

Stéphanie Elsen en Charlotte Rose van het departement Socioprofessionele inschakeling haalden drie concrete gevallen aan en er waren ook vier experts aanwezig om hun standpunt te geven: Marie Castaigne, Laurent Hublet, Joël Van Cauter en Sébastien Avanzo. Zo kwam er een debat op gang om de twee op het colloquium aanwezige politici uit te dagen.

We willen alle deelnemers aan dit colloquium bedanken en in het bijzonder onze twee ministers die allebei een goed gevulde agenda hebben!

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.