Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Boost uw zelfvertrouwen dankzij het OCMW van Schaarbeek

Het doel van de Comenc-workshop die het departement Socioprofessionele inschakeling van het OCMW organiseert is om het zelfvertrouwen van de deelnemers een boost te geven.

Bij integratie, sociaal contact of het zoeken naar werk kan het gebrek aan zelfvertrouwen echt een hinderpaal vormen voor het bepalen van een solide levensproject. Om dit probleem waarmee heel wat burgers worstelen aan te pakken, organiseert het departement Socioprofessionele inschakeling van het OCMW de ComenC-workshop waarin gewerkt wordt aan het zelfvertrouwen en de communicatievaardigheden van de deelnemers om er zo voor te zorgen dat ze de verschillende uitdagingen die hen te wachten staan zo goed mogelijk de baas kunnen.

Concreet betekent dit dat het zelfvertrouwen en zelfrespect van de deelnemers gedurende zes weken, naar rato van 18 uur per week, een boost krijgt waardoor ze, met de hulp van het team van het departement Socioprofessionele inschakeling, geleidelijk aan een beter beeld krijgen van de mogelijkheden die zich aanbieden voor hun levensproject.

Bent u OCMW-begunstigde, heeft u voldoende kennis van het Frans en zou u graag aan deze ComenC-workshops deelnemen? Neem dan contact op celine.ricard@cpas-schaerbeek.brussels of bel naar 02 435 50 50.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.