Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

left_green_circle_ Énergie_CPAS de Schaerbeek

Dienst Wonen

De betrokkenen informeren over hun rechten en plichten inzake huisvesting
Telefoon:
02 435 50 20 of logement@cpas-schaerbeek.brussels

maison_de_repos_illu_cpas de schaerbeek
right_yellow_circle_ Énergie_CPAS de Schaerbeek

;

green_yellow_design_lihn_Energie_CPAS de Schaerbeek
maison_de_repos_illu_cpas de schaerbeek(2)

de bevoegdheden

De dienst Wonen van het OCMW van Schaarbeek staat in voor de sociale begeleiding van personen met woonproblemen (ongeschikte, ongezonde woning, problemen met de verhuurder, verlies van woonst, …). Alle Schaarbekenaren kunnen er terecht.

de opdrachten

Een overzicht van de opdrachten van de dienst Wonen:

  • de betrokkenen informeren over hun rechten en plichten inzake huurcontracten,
  • de betrokkenen ondersteunen bij de verschillende administratieve stappen (inschrijving op de wachtlijsten voor sociale woningen, klachten ingediend bij de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, dossier “herhuisvestingstoelage”,…),
  • de betrokkenen bij hun actieve zoektocht naar een woning in de privésector begeleiden via de “woningtafel”,
  • daklozen en betrokkenen tegen wie een uitzettingsprocedure loopt begeleiden.

het Infoloket Wonen

Het Infoloket Wonen informeert over de bestaande diensten inzake huisvesting in Schaarbeek en in het Brussels Gewest en verwijst u door naar de geschikte diensten. Het richt zich tot alle Schaarbekenaren, al dan niet OCMW-begunstigden. Het Infoloket is geopend op maandag en woensdag van 13.30 u. tot 15.30 u., zonder afspraak.

contact

Dienst Wonen van het OCMW van Schaarbeek
Telefoonpermanentie (02 435 50 20): op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 u. tot 12.00 u. en op dinsdag van 13.30 u. tot 16.00 u. Ter plaatse: van maandag tot donderdag zonder afspraak als er nog geen dossier werd geopend bij de dienst Wonen. Werd er wel al een dossier geopend, dan vragen we u om contact op te nemen met uw maatschappelijk assistent.
Infoloket Wonen van het OCMW van Schaarbeek
Telefoonpermanentie (02 435 50 20): op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 u. tot 12.00 u. en op dinsdag van 13.30 u. tot 16.00 u. Ter plaatse, zonder afspraak, op maandag en woensdag van 13.30 u. tot 15.30 u.

Auguste Reyerslaan 70, 1030 Schaarbeek
logement@cpas-schaerbeek.brussels

illu_f.a.q_cpas de schaerbeek