Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert. Het project streeft de sociale inclusie van geïsoleerde senioren na dankzij de steun van jongeren die als digitale helpers of ‘digital buddies’ fungeren.
In samenwerking met de NGO Bibliotheken Zonder Grenzen, volgen jonge Digital Buddies die tussen 18 en 30 jaar oud zijn, opleidingen om zich bewust te worden van het belang van digitale inclusie en tegelijkertijd hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

Vervolgens bieden deze Digital Buddies tijdens de digitale permanenties steun aan senioren bij het uitvoeren van taken zoals het aanmaken van een e-mailadres, het online opzoeken van een routebeschrijving, het inloggen op Irisbox of MyPension… Er wordt een financiële vergoeding voorzien voor de jongeren die deze permanenties begeleiden.

Dankzij dit project worden de senioren geleidelijk aan digitaal autonoom, terwijl de Digital Buddies dan weer vaardigheden ontwikkelen die nuttig zijn voor hun toekomstige carrière.

Sluit je bij ons aan en bouw mee bruggen tussen generaties in Schaarbeek en Evere!

Info en inschrijvingen: 0492 193 505 of cyber@cpas-schaerbeek.brussels

Het Digital Buddiesproject wordt gefinancierd door de POD Maatschappelijke Integratie en door het Plan voor Herstel en Veerkracht van de Europese Unie.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.