left_circle_Petite enfance_CPAS de Schaerbeek

Crèche Courte Echelle

Een project voor kinderen, maar ook voor hun ouders

Haachtsesteenweg 176, 1030 Schaarbeek
creche.courte-echelle@cpas-schaerbeek.brussels
02 240 31 90

 

illu_petite enfance_CPAS de Schaerbeek
right_circle_Petite enfance_CPAS de Schaerbeek

;

design_line_petite enfance_CPAS de Schaerbeek

CRÈCHE COURTE ECHELLE

Crèche ‘Courte Echelle’ is open van 7 u. tot 18 u. Op termijn zal het kinderdagverblijf 60 kinderen opvangen, verdeeld over 4 secties. Elke sectie telt maximaal 15 kinderen tussen 3 maanden en 3 jaar oud: de kinderen ontwikkelen zich in verticale groepen, d.w.z. dat ze dus tot hun vertrek naar school in dezelfde leefgroep, dezelfde ruimtes verblijven en ze door dezelfde kinderverzorgers worden begeleid. Deze continuïteit biedt de kinderen veiligheid en houvast doordat de band met de vriendjes en verzorgers behouden blijft. De jongere kinderen worden geïnspireerd door de oudere die zich zo gewaardeerd voelen en verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. De aanwezige kinderverzorgers en de aangepaste inrichting garanderen de veiligheid van de allerkleinsten.

WAARDEN VAN DE CRECHE
Crèche Courte Echelle en zijn personeel bieden de kinderen en hun ouders een begeleiding waarin 4 waarden centraal staan: vriendelijkheid, vertrouwen, luisterbereidheid en respect.

HET KINDERDAGVERBLIJF ZELF
We stellen alles in het werk om de veiligheid, ontwikkeling en zelfstandigheid van de kinderen te garanderen en bevorderen:

– respect voor het ritme van het kind,
– aangepast meubilair, beveiligde ruimtes,
– gezonde, gevarieerde en aangepaste voeding,
– mogelijkheid voor de moeders om borstvoeding te geven in de crèche
– artistieke en culturele spelletjes en activiteiten,
– toegang tot speciaal voor de grotere kinderen ingerichte buitenruimtes van het gebouw.

DE OPVANGPERIODE
Wanneer het kind in de crèche start, begint er een gewenningsperiode: ontmoetingsmomenten om een band op te bouwen tussen de ouders, professionals, het kind en zijn nieuwe vriendjes.

Het doel hiervan is om:
– het kind en de ouders voor te bereiden op de start in de crèche,
– het kind te leren kennen,
– het vertrouwen en de veiligheid te bevorderen,
– vragen te beantwoorden en de werking van het kinderdagverblijf uit te leggen.

EEN DAG IN DE CRECHE
Bij het afzetten en ophalen van hun kinderen kunnen de ouders de kinderverzorgers aanspreken over hun kind. Er zijn verschillende dagelijkse rituelen voorzien waardoor de kinderen zich kunnen oriënteren in de tijd en leren anticiperen op de verschillende belangrijke momenten in hun dag: het welkomstliedje wanneer de kinderen aankomen, de voorbereiding op de maaltijden, het verschonen en het dimmen van het licht voor het dutje…

In de verschillende speelruimtes in de secties kunnen de kinderen vrij spelen: keukenhoek, glijbaan en psychomotoriekhoek, leeshoek, rustige hoek,… Er worden bovendien ook regelmatig ontdekkingsactiviteiten (zang/muziek, knutselen, tekenen, psychomotoriek,…) aangeboden.

We voorzien zowel een tussendoortje ‘s ochtends als in de namiddag, evenals een middagmaal.
De slaapruimtes zijn uitgerust met spijlenbedjes en rustbedjes zodat de kinderen er vredig kunnen slapen en rusten.

Wanneer het kind de crèche zal verlaten, bijvoorbeeld om naar school te gaan, bereiden we het voor op de nieuwe routine en omgeving die hem te wachten staan. We organiseren ook een feestje zodat het vertrek als iets positiefs wordt ervaren.

DE OUDER ALS PARTNER

We willen samen met de ouders aan de ontwikkeling van het kind werken.

De crèche kan de ouders begeleiden bij het vervullen van hun concrete rol door te luisteren naar hun problemen en vragen. Het zindelijk worden, het gedrag van het kind, voeding, overstap naar school, bepaalde administratieve formaliteiten, dit zijn allemaal thema’s waarover de ouders met de professionals kunnen spreken.

Als dit voor het kind voordelig is, kunnen de ouders ook vrij toegang krijgen tot de afdeling van hun kind om er even tijd met hun kind en de kinderverzorgers door te brengen. We vragen de ouders wel om te vermijden om tussen 12 u. en 14 u. (dutjestijd) te komen om de slaap van de kinderen niet te verstoren.

 

illu_creche courte echelle_CPAS de Schaerbeek

Nos services pourraient être perturbés en ce mois de décembre en raison de diverses actions syndicales. Le 14 décembre, en raison d’un mouvement de grève, le bon fonctionnement du CPAS sera fortement perturbé. Nous vous demandons de ne vous présenter au CPAS que si vous disposez d’un rendez-vous. Merci pour votre compréhension.

OK