Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen. Dankzij dit partnerschap kon Le Figuier een extra maatschappelijk assistente aanwerven voor zijn team. Zij verzorgt een permanentiedienst waar deze slachtoffers, die vaak dringend hulp nodig hebben, zonder afspraak terecht kunnen. Via deze permanenties kunnen deze personen optimaal opgevangen worden doordat er meer tijd is om naar hen te luisteren en om hen zo goed mogelijk op te volgen, zowel op psychosociaal als op administratief en juridisch vlak. Via deze begeleiding willen we de slachtoffers empoweren in een verwelkomend kader. In deze context worden de banden met het OCMW verder versterkt en werken de maatschappelijk assistenten van de zones meer en meer samen met Le Figuier. Dankzij deze bevoorrechte contacten kunnen situaties die op het eerste gezicht uiterst ingewikkeld lijken, uit een impasse geraken.

De begeleide slachtoffers zijn hoofdzakelijk vrouwen tussen 21 en 65 jaar oud en meestal van buitenlandse afkomst. Aangezien op deze manier bijna 80 personen rechtstreeks en onrechtstreeks geholpen konden worden in 2022 en meer dan honderd in 2023, wil het OCMW deze samenwerking nog verder versterken. De doorverwijzing naar Le Figuier is een efficiënte oplossing voor de OCMW-medewerkers die met huiselijk en intrafamiliaal geweld worden geconfronteerd.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.