Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Nee, het OCMW van Schaarbeek weigert niet om gezondheidskaarten toe te kennen!

Aangezien in verschillende artikels in de pers gemeld werd dat het OCMW van Schaarbeek de toekenning van gezondheidskaarten weigert, wil de OCMW-voorzitster, Sophie Querton, reageren en duidelijkheid brengen. “Ter herinnering: tijdens de gezondheidscrisis kon het OCMW van Schaarbeek op subsidies rekenen om verschillende vormen van steun toe te kennen in specifieke gevallen, dit was bijvoorbeeld het geval tijdens de gezondheidscrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Deze subsidies werden de OCMW’s, die al moeilijke tijden doormaken, nu ontnomen, maar dat betekent niet dat we geen gezondheidskaarten meer toekennen!”, zo preciseert de voorzitster al direct.

“Ik moet immers de geldende regels toepassen en het solidariteitssysteem waarop ons OCMW steunt waarborgen. Net zoals alle andere OCMW’s voeren wij individuele sociale onderzoeken uit om alle aanvragen van de begunstigde burgers mettertijd te kunnen beantwoorden. Sinds enkele maanden hebben we een nieuwe tool om de sociale onderzoeken beter te harmoniseren [de REMI-tool stelt op maat van ieder gezin vast in welke mate het gezinsinkomen toereikend is om menswaardig te kunnen leven: https://www.mi-is.be/nl/faq/wat-remi]. Deze tool objectiveert de staat van behoefte. Wanneer een burger in staat is om zijn gezondheidszorg, na tussenkomst van het ziekenfonds, zelf te betalen, dan is het ook normaal dat hij dat doet. Op deze manier kunnen wij andere burgers helpen die zich nog altijd in een staat van behoefte bevinden. Zo moet dat werken, solidariteit.”, voegt Sophie Querton eraan toe.

“Het OCMW van Schaarbeek hoeft zich bovendien niet te schamen voor zijn maatschappelijke dienstverlening aan de meest hulpbehoevenden. In een gespannen context in aanloop naar de verkiezingen, proberen sommigen ons te destabiliseren en het sociaal beleid van het OCMW in diskrediet te brengen! Dit is opmerkelijk, aangezien het budget van het OCMW van Schaarbeek 210.421.683 euro bedraagt, we elke maand meer dan 20.000 Schaarbekenaren helpen en de raadsleden elke dag tientallen beslissingen valideren!” zo besluit Sophie Querton.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.