Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Heeft u een probleem met het OCMW van Schaarbeek?

Sinds afgelopen 15 mei beschikt het OCMW van Schaarbeek, ten gevolge van een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn, niet langer over een interne ombudsdienst. Net zoals de andere Brusselse OCMW’s en gemeentes werkt ons OCMW samen met Ombuds Brussel, de onafhankelijke ombudsdienst tussen burgers en (zowel gewestelijke als gemeentelijke) Brusselse overheidsdiensten.

Hoe een klacht indienen?

In de praktijk betekent dit dat iedereen die ontevreden is over de dienstverlening van ons OCMW een klacht kan indienen via het volgende e-mailadres: plainte-klacht@cpas-schaerbeek.brussels.

Is de persoon die op deze manier contact heeft opgenomen met het OCMW niet tevreden met het verkregen antwoord, dan kan hij zich wenden tot Ombuds Brussel die zijn klacht volledig onafhankelijk zal behandelen. Deze gewestelijke dienst stelt verschillende communicatiekanalen ter beschikking van de burgers: een onlineformulier, een e-mailadres en een telefoonnummer (02 549 67 00). U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het Ombuds Brusselteam.

Wilt u verdere informatie over Ombuds Brussel? Klik dan hier.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.