Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Ethias beloont het OCMW voor zijn Jacem-project

Op 18 juli reikte Ethias, via zijn Ethias Youth Solidarity Awards, een prijs van 40.000 euro uit aan het OCMW van Schaarbeek als beloning voor het Jacem-project. Voor dit project werd er een nieuwe begeleidingsmethodologie opgezet om kansarme jongeren van 18 tot 25 jaar oud die hun houvast kwijt zijn, de kans te geven om hun zelfvertrouwen te ontwikkelen, hun isolement te doorbreken en zich sociaal en professioneel te re-integreren. Het project werd in 2022 gelanceerd en helpt nu al een twintigtal Schaarbeekse jongeren.

“De jury van de Ethias Youth Solidarity Awards waardeerde vooral het innovatieve karakter van dit project, de holistische aanpak en het feit dat het zich specifiek richt tot jongeren die geen werk hebben en geen opleiding of onderwijs volgen (‘NEET-jongeren’)“ zo legde Charlotte Withofs, Head of Brussels Direct Network bij Ethias uit. Sophie Querton, de voorzitster van het OCMW van Schaarbeek, verklaarde op haar beurt dat “het Jacem-project ontstond ten gevolge van het succes van het Miriam-project dat alleenstaande moeders helpt. Deze keer wilden we geïsoleerde 18-tot 25-jarigen die hun houvast kwijt zijn, een springplank bieden om ze zo aan te moedigen om hun eigen empowerment te ontwikkelen, gekoppeld aan zowel sociale als professionele re-integratie en dit alles dankzij begeleiding op maat. Een twintigtal jongeren konden al aan het project deelnemen en de eerste resultaten zijn erg veelbelovend!“

De Ethias Youth Solidarity Awards zijn een initiatief van het Ethias Impact Fund, Bedrijfsfonds opgericht door Ethias en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat OCMW’s wil belonen voor hun projecten die de strijd aanbinden tegen armoede bij kinderen en de min 30-jarigen en die zich onderscheiden door hun innovatieve karakter, door de blijvende impact die ze op deze jongeren zullen hebben en door het concrete antwoord dat ze bieden op de specifieke behoeften van deze jongeren.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.

Wat als we er nu eens rustig over spreken?

Aan de loketten, in de straten of wijken, in de sociale wijkcentra of zelfs aan de telefoon, de medewerkers van het OCMW krijgen hoe langer, hoe meer te maken met driftige, ongeduldige, onbeschofte burgers.

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Een nieuwe crèche in hartje Schaarbeek

Op 13 oktober 2023 werd crèche ’Courte Echelle’ van het OCMW van Schaarbeek officieel geopend in aanwezigheid van Bénédicte Linard, minister bevoegd voor kinderen in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Sophie Querton, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek.

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Opendeurweek in 22Rogier van 10 tot 17 oktober

Kom van 10 tot 17 oktober de verschillende diensten ontdekken die worden aangeboden in 22 Rogier, het sociale wijkcentrum van het OCMW van Schaarbeek dat zich middenin de Josaphat- en Daillywijken bevindt.

Sociaal werk daaronder valt ook straatwerk

Al verschillende jaren stellen we vast dat we de jongeren van 18 tot 25 jaar moeilijker kunnen bereiken en dit liet zich voelen in de diensten die deze doelgroepen begeleiden.

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert.

Een warme koffie!

Zin in een koffie moment? Kom op vrijdagochtend van 9 tot 12 uur naar onze sociale antenne Le22Rogier!

Een betaalbaar internet voor iedereen

De operator Telenet biedt de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek en van de openbare computerruimte CybeRogier de kans om gedurende twee jaar een internetverbinding aan een verminderd tarief te genieten.