Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

left_purple_circle_CPAS de Schaerbeek

 Schuldbemiddeling 

Een dienst die voor u klaar staat
Contact:
02 435 50 40 of info.mediadettes@cpas-schaerbeek.brussels

illu_médiation des dettes_CPAS de Schaerbeek
right_orange_circle_CPAS de Schaerbeek

;

design_line_CPAS de Schaerbeek
qui_sommes_nous_CPAS de Schaerbeek

Wie zijn we?

De dienst Schuldbemiddeling is er voor iedere Schaarbekenaar met tijdelijke afbetalingsproblemen (banken, leningen, energie en water, belastingen, gerechtsdeurwaarders, huurachterstallen, medische kosten,…) of voor wie gebukt gaat onder overmatige schulden; dat kan gaan om bedienden of arbeiders, gepensioneerden of om wie een sociale uitkering ontvangt.

contact

OCMW van Schaarbeek, Dienst Schuldbemiddeling
Auguste Reyerslaan 70, 1030 Schaarbeek
info.mediadettes@cpas-schaerbeek.brussels

Telefonische permanentie van maandag tot donderdag van 08.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.
De dienst is zonder afspraak toegankelijk voor het publiek op maandag van 08.00 u.
tot 10.00 u., op dinsdag van 13.00 u. tot 15.00 u. en op vrijdag van 08.00 u. tot 10.00 u. De dienst ontvangt maximum 10 personen per spreekuur, tijdens de schoolvakantie maximaal 5.

WAT KAN DE DIENST SCHULDBEMIDDELING VOOR U DOEN?

De dienst Schuldbemiddeling kan:

 • naar uw verhaal luisteren,
 • uw financiële moeilijkheden analyseren en er inzicht in verwerven,
 • u informeren over uw rechten en plichten, over wat een schuldeiser
  mag en niet mag doen, over het juridische kader,
 • samen met u de mogelijke stappen vastleggen,
 • u begeleiden volgens de genomen beslissingen.
proposition_mediadette_CPAS de Schaerbeek

WAT DE DIENST SCHULDBEMIDDELING NIET TE BIEDEN HEEFT

 • wij lenen geen geld,
 • we lossen geen schulden af,
 • we kunnen niets veranderen aan wetten of contracten,
 • we hebben geen enkel gezag over schuldeisers,
 • we zijn geen advocaat,
 • we beslissen niet voor u.

WAT Doet dE preventiecel?

De eerste opdracht van deze cel is om schuldenoverlast te vermijden. In tijden van economische crisis krijgen steeds meer gezinnen met schuldenoverlast te maken. Bovendien gebeurt het wel vaker dat mensen die hun schulden dankzij schuldbemiddeling konden aflossen, opnieuw in de spiraal van schuldenoverlast terechtkomen. Het leek ons dus noodzakelijk om zoveel mogelijk in te zetten op preventie die beschikbaar en toegankelijk is voor alle Schaarbekenaren.

In deze optiek organiseert de Preventiecel van de Schuldbemiddelingsdienst van het OCMW van Schaarbeek regelmatig verschillende workshops over de volgende thema’s:
1. Hoe mijn factuur lezen en betalen? U leert een factuur lezen en begrijpen en u leert wat de verplichtingen zijn die eruit voortvloeien, hoe u ermee moet rekening houden en hoe u de factuur moet betalen.
2. Hoe mijn documenten klasseren en beheren? Deze workshop streeft een dubbel doel na: u de kans geven om het nut van een klassement en van het beheer van uw documenten te begrijpen en leren hoe u een noodzakelijke, maar vaak vervelende taak kunt vereenvoudigen.
3. Hoe mijn budget beheren? Deze workshop is bedoeld om u uit te leggen wat een budget is, hoe u het kunt opstellen, structureren en gebruiken om uw rechten en plichten te doen gelden.
4. Het traject van een factuur. Wat gebeurt er wanneer ik een factuur betaal? Wat zijn mijn plichten? Welke stappen kan een schuldeiser ondernemen om zijn schuld te innen? Welke kosten kunnen er verbonden zijn aan dit inningsproces? Dankzij deze workshop krijgt u een antwoord op deze verschillende vragen en wordt u zich ervan bewust dat het belangrijk is om uw facturen op tijd te betalen!

Wilt u verdere inlichtingen of wilt u graag deelnemen aan een van deze workshops?
Neem dan contact met ons op via 02 435 53 62 of stuur een e-mail naar info.preventionMD@cpas-schaerbeek.brussels
Deelname aan deze workshops is gratis!