Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Focus op het Digital Buddiesproject

Het Digital Buddiesproject is een intergenerationeel project dat het OCMW van Schaarbeek, via zijn openbare computerruimte ‘CybeRogier’ samen met het OCMW van Evere voert. Het project streeft de sociale inclusie van geïsoleerde senioren na dankzij de steun van jongeren die als digitale helpers of ‘digital buddies’ fungeren.
In samenwerking met de NGO Bibliotheken Zonder Grenzen, volgen jonge Digital Buddies die tussen 18 en 30 jaar oud zijn, opleidingen om zich bewust te worden van het belang van digitale inclusie en tegelijkertijd hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

Vervolgens bieden deze Digital Buddies tijdens de digitale permanenties steun aan senioren bij het uitvoeren van taken zoals het aanmaken van een e-mailadres, het online opzoeken van een routebeschrijving, het inloggen op Irisbox of MyPension… Er wordt een financiële vergoeding voorzien voor de jongeren die deze permanenties begeleiden.

Dankzij dit project worden de senioren geleidelijk aan digitaal autonoom, terwijl de Digital Buddies dan weer vaardigheden ontwikkelen die nuttig zijn voor hun toekomstige carrière.

Sluit je bij ons aan en bouw mee bruggen tussen generaties in Schaarbeek en Evere!

Info en inschrijvingen: 0492 193 505 of cyber@cpas-schaerbeek.brussels

Het Digital Buddiesproject wordt gefinancierd door de POD Maatschappelijke Integratie en door het Plan voor Herstel en Veerkracht van de Europese Unie.

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.