Rol en opdrachten

De secretaris-generaal

Administratieve structuur

De voorzitster

Transparantie

De raad voor maatschappelijk welzijn

Vacatures in het OCMW

Werken bij het OCMW

OCMW-nieuws

Publicaties

yellow_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Emancipatie via tewerkstelling: een illusie?

Afgelopen donderdag 27 april organiseerde het OCMW van Schaarbeek een colloquium met als thema ‘de werkloosheidsval’, een “anomalie” die eigen is aan de lokale arbeidsmarkt en waardoor de werkzoekende geen enkel financieel voordeel of slechts een klein financieel voordeel haalt uit een job.

De ministers Alexia Bertrand (belast met Begroting in de federale regering) en Bernard Clerfayt (belast met Werk en Beroepsopleiding in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering) stelden oplossingen voor het probleem voor, waaronder een fiscale hervorming om ervoor te zorgen dat de werknemers een hoger loon krijgen om zo het verschil met een leefloon of werkloosheidsuitkering te vergroten.

Stéphanie Elsen en Charlotte Rose van het departement Socioprofessionele inschakeling haalden drie concrete gevallen aan en er waren ook vier experts aanwezig om hun standpunt te geven: Marie Castaigne, Laurent Hublet, Joël Van Cauter en Sébastien Avanzo. Zo kwam er een debat op gang om de twee op het colloquium aanwezige politici uit te dagen.

We willen alle deelnemers aan dit colloquium bedanken en in het bijzonder onze twee ministers die allebei een goed gevulde agenda hebben!

pink_triangle_article_CPAS_Schaerbeek

Derniers articles

Het OCMW versterkt zijn samenwerking met Le Figuier

Sinds 2022 werkt het OCMW van Schaarbeek samen met de vzw Le Figuier om een beroep te kunnen doen op een tussenpersoon die gespecialiseerd is in huiselijk en intrafamiliaal geweld zodat het OCMW slachtoffers van deze soorten geweld naar deze gespecialiseerde vereniging kan doorverwijzen.